53 Washington 153 • Pateros, WA 98846 • (509) 923-2256